ilişmek;
1. Bir şeye hafifçe dokunmak, takılmak
2. Elini sürmek, dokunmak
3. Bir şeyin kenarına kısa bir süre için oturmak
4. Karışmak, rahat vermemek, müdahale etmek
5. Değinmek, sözünü etmek
6. Şaka etmek