Çok sesliliğinden mütevellit her duygunun müziğidir. “Deha”nın kardeşi, “tutku”nun yakından akrabasıdır.